Erik Gustav Geijer, 1870

  • 450 kr

Geijer, Erik Gustav, 1783-1847, Författare, historiker, skald, Vetenskapsakademi silvermedalj 1870,  Grav. L. Ahlborn, Referens: Hy.II:121:3, 31 mm, kv.01.

Geijer, Erik Gustav, 1783-1847, Författare, historiker, skald, Vetenskapsakademi silvermedalj 1870,  Grav. L. Ahlborn, Referens: Hy.II:121:3, 31 mm, kv.01.