Ernst Linder

  • 250 kr

Linder, Ernst, 1868-1943  var en svensk militär av finländsk härkomst som tjänstgjorde i den svenska armén 1887-1918 och även i finländsk tjänst. Han tillh

Linder, Ernst, 1868-1943  
var en svensk militär av finländsk härkomst som tjänstgjorde i den svenska armén 1887-1918 och även i finländsk tjänst. Han tillhörde den finska adelsätten Linder.

1938. Grav. 55 mm. brons