Franzen, Frans Mikael, 1887

  • 500 kr

Frans Mikael Franzen, 1772-1847, Psalmdiktare och kyrkoman, Svenska akademier silvermedalj 1887, Referens: H.II:123, 31 mm, kv.1+/01.

Frans Mikael Franzen, 1772-1847, Psalmdiktare och kyrkoman, Svenska akademier silvermedalj 1887, Referens: H.II:123, 31 mm, kv.1+/01.