Jochnick, Johan Gustaf Adolf

  • 500 kr

Johan Gustaf Adolf af Jochnick, 1870- 1943, var en svensk försäkringsman och ämbetsman. Han var brorson till Walter och Anton af Jochnick.Svenska livförsäkrings

Johan Gustaf Adolf af Jochnick, 1870- 1943, var en svensk försäkringsman och ämbetsman. Han var brorson till Walter och Anton af Jochnick.

Svenska livförsäkringsanstalten trygg slog medaljen över sin grundare och uppbyggare. 1942, Grav. Erik Lindberg, bronsmedalj, 55 mm.