Johan Henrik Kjellgren, 1869

  • 900 kr

Kjellgren, Johan Henrik 1751-1795, lyriker, kritiker och tidningsredaktör, Svenska akademi silvermedalj, Referens:  Hy.I:319.3a, 30 mm, kv.1+/01. mörk

Kjellgren, Johan Henrik 1751-1795, lyriker, kritiker och tidningsredaktör, Svenska akademi silvermedalj, Referens:  Hy.I:319.3a, 30 mm, kv.1+/01. mörk.