Nonnen, Edvard 1898

  • 900 kr

Edvard Nonnen, 1804-1864  Godsägare, Referens: Hy.II:152,  Grav. Lea Ahlborn, bronse, 55 mm,  kant skada, liten repa..Skaraborgs l

Edvard Nonnen, 1804-1864  Godsägare, Referens: Hy.II:152,  Grav. Lea Ahlborn, bronse, 55 mm,  kant skada, liten repa..

Skaraborgs läns kongl. hushållnings sällskap.

Nonnen startade Sveriges första lantbruksinstitut i Degeberg i Skaraborgs län.