Nils Axel Gustafsson Bennich

  • 450 kr

Gustafsson Bennich, Nils Axel, 1817-1904Landshövding i Jämtland, generaldirektör och chef på Tullverket. Slagen 1866, HY:II.266. Grav. A. Lindberg. 55 mm, brons

Gustafsson Bennich, Nils Axel, 1817-1904
Landshövding i Jämtland, generaldirektör och chef på Tullverket. Slagen 1866, HY:II.266. Grav. A. Lindberg. 55 mm, brons.