Nils P. Mathiasson

  • 250 kr

Mathiasson, Nils Peter, 1868-1959, 50 årsdagen 1918.var en svensk industriman, vice verkställande och verkställande direktör i Helsingborgs Spritförädlings AB 1

Mathiasson, Nils Peter, 1868-1959, 50 årsdagen 1918.
var en svensk industriman, vice verkställande och verkställande direktör i Helsingborgs Spritförädlings AB 1899–1910, verkställande direktör i Reymersholms Gamla Industri AB i Helsingborg från dess bildande på hans initiativ 1910–1931. Grav. Svante Nilsson,  50 mm, brons.