Henrik Gabriel Porthan, 1839

  • 700 kr

Porthan, Henrik Gabriel, 1739-1804,  finländsk universitetslärare och forskare, Svenska akademi bronsmedalj 1839, Referens: Hy.II:

Porthan, Henrik Gabriel, 1739-1804,  finländsk universitetslärare och forskare, Svenska akademi bronsmedalj 1839, Referens: Hy.II:6:2,  Grav. Lea Ahlborn, 31 mm, kv. 1+/01. repa.

Hy:      Hyckert, V. E. Minnespenningar över svenska svenska män och kvinnor, Del I-II