Fuchs, Rutger, 1899

  • 650 kr

Rutger Fuchs, 1682-1753, friherre, generalmajor och överståthållare. silvermedalj 1899, Grav. A Lindberg, S A. Referens: Hy.I:186, 31 mm, kv.01. repa

Rutger Fuchs, 1682-1753, friherre, generalmajor och överståthållare. silvermedalj 1899, Grav. A Lindberg, S A. Referens: Hy.I:186, 31 mm, kv.01. repa