Gustav V, 1 krona 1912

  • 500 kr

Gustav V, 1907-1950, 1 krona 1912, SM.36, kv. 1+.

Gustav V, 1907-1950, 1 krona 1912, SM.36, kv. 1+.