Svärdsorden i guld miniatyr

  • 2 500 kr

Sverige, Svärdsorden, 30 x 20  mm,3,44 gr guld, skador.Svärdsorden (SO), officiellt Kungliga Svärdsorden är en svensk kunglig orden,1748 av Fredrik I, som

Sverige, Svärdsorden, 30 x 20  mm,3,44 gr guld, skador.

Svärdsorden (SO), officiellt Kungliga Svärdsorden är en svensk kunglig orden,1748 av Fredrik I, som utmärkelse för officerare i krigsmakten.