Den Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden

  • 700 kr

Tyskland,  Den Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden, 15 x 18 mm.även känd som Federal kors förtjänst är den enda allmänna tilldelningen av meriter i

Tyskland,  Den Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden, 15 x 18 mm.

även känd som Federal kors förtjänst är den enda allmänna tilldelningen av meriter i Förbundsrepubliken Tyskland. Det delas ut för särskilda prestationer inom det politiska, ekonomiska, kulturella, intellektuella eller frivilliga området. Medaljen delas ut i åtta etapper, inklusive storkorset i specialdesign i nio etapper. Alla tyska delstater utom Bremen och Hamburg tilldelar också sina egna förtjänster.