Släpa med 3 medalj, Vasa, Fädernesland mm

  • 5 500 kr

Släpa 11,5 cm, med 3 medalj, Vasamedalj i silver 45x30 mm, Konung o Fädernesland 55x28 mm, och Försvarsutbildarna i silver, 40x30 mm, Vasamedaljen instifta

Släpa 11,5 cm, med 3 medalj, Vasamedalj i silver 45x30 mm, Konung o Fädernesland 55x28 mm, och Försvarsutbildarna i silver, 40x30 mm, 


Vasamedaljen instiftades av konung Oscar II 1895 som belöningsmedalj för allmänt medborgerliga förtjänster, förlänad i guld och silver av 8:e och 5:e storleken, bärs i grönt band. Den upphörde att utdelas 1974.