Frankrike, Hederslegion kraschan.

  • 50 000 kr

Frankrike, Hederslegionen Briljanterad Kommendör kraschan 80 mm, med låda, tilldelad Georg Rissler Ordföranden i Franska Academin, (äkta stenar)

Frankrike, Hederslegionen Briljanterad Kommendör kraschan 80 mm, med låda, 
tilldelad Georg Rissler Ordföranden i Franska Academin, (äkta stenar)