Svensk Dansk Ryska Telefon AB

  • 250 kr

Svensk Dansk Ryska Telefon AB, 360 kr, 1901, Stockholm. Utst:--. Bransch; Telefoni. RSA: 6599. Storlek 21 x 28,5 cm. Inkluderar talonger. Litet riss.

Svensk Dansk Ryska Telefon AB, 360 kr, 1901, Stockholm. Utst:--. Bransch; Telefoni. RSA: 6599. Storlek 21 x 28,5 cm. Inkluderar talonger. Litet riss.