Kväfveindustri, AB

  • 150 kr

Kväfveindustri, AB, 1.000 kr, 1917, Göteborg, Utställd: K.O Bonnier. Bransch: Kemi, läkemedel, tvätt. RSA: 3640. Storlek: 22 x 28,5 cm.

Kväfveindustri, AB, 1.000 kr, 1917, Göteborg, Utställd: K.O Bonnier. Bransch: Kemi, läkemedel, tvätt. RSA: 3640. Storlek: 22 x 28,5 cm.