Wallsta Ångsåg AB

  • 400 kr

Wallsta Ångsåg AB, 1.000 kr, 1928, Vallsta. Utst: Otto Sjöberg. Bransch; Trävaru, skog, möbler. RSA: 7852. Storlek: 22,5 x 28,5 cm. Inkluderar talonger. 

Wallsta Ångsåg AB, 1.000 kr, 1928, Vallsta. Utst: Otto Sjöberg. Bransch; Trävaru, skog, möbler. RSA: 7852. Storlek: 22,5 x 28,5 cm. Inkluderar talonger.