Kväfveindustri, AB

  • 100 kr

Kväfveindustri, AB, 100 kr, 1919 Göteborg, Utställd: Henry Dunker. Bransch: Kemi, läkemedel, tvätt. RSA: 3643. Storlek: 22 x 28,5 cm.

Kväfveindustri, AB, 100 kr, 1919 Göteborg, Utställd: Henry Dunker. Bransch: Kemi, läkemedel, tvätt. RSA: 3643. Storlek: 22 x 28,5 cm.