Värmelednings AB Radiator Örebro

  • 250 kr

Värmelednings AB Radiator Örebro, 100 kr, 1939, Örebro . Utst: Alvar Pettersson. Bransch: El, kraft, vatten RSA: 7789. Storlek 22 x 28,5 cm. Makulerad.

Värmelednings AB Radiator Örebro, 100 kr, 1939, Örebro . Utst: Alvar Pettersson. Bransch: El, kraft, vatten RSA: 7789. Storlek 22 x 28,5 cm. Makulerad.