Svenska Kyrkans Diakonistyrelsens Bokförlag

  • 150 kr

Svenska Kyrkans Diakonistyrelsens Bokförlag, 50 kr, 1921, Stockholm. Utst: Insp. H. Hedenmark. Bransch; Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: . Storlek: 23 x

Svenska Kyrkans Diakonistyrelsens Bokförlag, 50 kr, 1921, Stockholm. Utst: Insp. H. Hedenmark. Bransch; Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: . Storlek: 23 x 17,5 cm. reva.