Lundgrens Söner, AB

  • 250 kr

Lundgrens Söner, AB , 100 kr, 1903, Stockholm Utställd: Edvin Lundgren. Bransch: Trycker, tidning, förlag, papper. RSA: 3958. Storlek: 22 x 29 cm. 

Lundgrens Söner, AB , 100 kr, 1903, Stockholm Utställd: Edvin Lundgren. Bransch: Trycker, tidning, förlag, papper. RSA: 3958. Storlek: 22 x 29 cm.