Scania-Vabis, AB, 1917

  • 500 kr

Scania-Vabis, AB, 1.000 kr, 1917, Södertälje. Utställd: Fröken Emma Cassel. Bransch: Transport, fordon. RSA: 5765. Storlek: 24 x 30 cm. Inkluderar talonger.

Scania-Vabis, AB, 1.000 kr, 1917, Södertälje. Utställd: Fröken Emma Cassel. Bransch: Transport, fordon. RSA: 5765. Storlek: 24 x 30 cm. Inkluderar talonger.