Allmänna Svenska Elektriska AB, ASEA 1958

  • 1 500 kr

Allmänna Svenska Elektriska AB  ASEA, 100 kr, 1958, Västerås. Utst. Herr S Jean Olde, Bransch: Verkstad, RSA: 114, storlek 21,5 x 28,5 cm. 

Allmänna Svenska Elektriska AB  ASEA, 100 kr, 1958, Västerås. Utst. Herr S Jean Olde, Bransch: Verkstad, RSA: 114, storlek 21,5 x 28,5 cm.