Tidnings och Förlags AB Dagbladet, 1000 kr

  • 400 kr

Tidnings och Förlags AB Dagbladet, 1000 kr, 1918, Göteborg. Utst: Bankdirektör Herr Axel Fromell, Bransch; Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 7266. Storlek

Tidnings och Förlags AB Dagbladet, 1000 kr, 1918, Göteborg. Utst: Bankdirektör Herr Axel Fromell, Bransch; Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 7266. Storlek: 22,5 x 28 cm. Inkluderar talonger och bolagsordning.