Lundgrens Söner, AB

  • 200 kr

Lundgrens Söner, AB , 100 kr, 1923, Stockholm. Utställd: Edvin Lundgren. Bransch: Trycker, tidning, förlag, papper. RSA: 3959. Storlek: 22 x 29 cm. 

Lundgrens Söner, AB , 100 kr, 1923, Stockholm. Utställd: Edvin Lundgren. Bransch: Trycker, tidning, förlag, papper. RSA: 3959. Storlek: 22 x 29 cm.