Svenska Kullagerfabriken, AB SKF

  • 500 kr

Svenska Kullagerfabriken, AB SKF, 100 kr, 1956, Göteborg. Utst: Herr O. Öhrström,  Bransch; Verkstad, industri. RSA: 6799. Storlek: 22,5 x 29,5 cm. Makuler

Svenska Kullagerfabriken, AB SKF, 100 kr, 1956, Göteborg. Utst: Herr O. Öhrström,  Bransch; Verkstad, industri. RSA: 6799. Storlek: 22,5 x 29,5 cm. Makulerad. blankett.