Spritmotorer AB

  • 300 kr

Spritmotorer AB, 100 kr, 1919, Uppsala. Utst; Rune Karlsson. Bransch; Transport, fordon. RSA: 6153. Storlek 22,5 x 28,5 cm. Inkluderar bolagsordning och talonge

Spritmotorer AB, 100 kr, 1919, Uppsala. Utst; Rune Karlsson. Bransch; Transport, fordon. RSA: 6153. Storlek 22,5 x 28,5 cm. Inkluderar bolagsordning och talonger.