Intecknings och Förvaltnings Institutet, AB, 1000 kr

  • 200 kr

Intecknings och Förvaltnings Institutet, AB, 1000 kr, 1918, Stockholm, Utst. Direktör F. G. T. Eklund, Bransch: Bank, RSA:2963. storlek 29 x 22,5 cm, med kupong

Intecknings och Förvaltnings Institutet, AB, 1000 kr, 1918, Stockholm, Utst. Direktör F. G. T. Eklund, Bransch: Bank, RSA:2963. storlek 29 x 22,5 cm, med kuponger. trasig i kanten