Industrivärden, AB

  • 300 kr

Industrivärden, AB, 100 kr, 1944, Stockholm, Utst. Landsfiskalen A. Wallin, Bransch: Bank, RSA:2940.storlek 21 x 29,5 cm. makulerad.

Industrivärden, AB, 100 kr, 1944, Stockholm, Utst. Landsfiskalen A. Wallin, Bransch: Bank, RSA:2940.

storlek 21 x 29,5 cm. makulerad.