Carlson & Göthes Mekaniska Verkstads AB

  • 250 kr

Carlson & Göthes Mekaniska Verkstads AB, 50 kr, 1900, Stockholm, Utst. Herr Ch. Petrsson, Bransch:Verkstad, RSA:992.  Storlek: 26,5 x 15,5 cm. med kupo

Carlson & Göthes Mekaniska Verkstads AB, 50 kr, 1900, Stockholm, Utst. Herr Ch. Petrsson, Bransch:Verkstad, RSA:992.  

Storlek: 26,5 x 15,5 cm. med kuponger.