Dahlbergs Förlags AB

  • 350 kr

Dahlbergs Förlags AB, 500 kr, 1919, Stockholm, Utst. Direktör Otto Wallén, Bransch: Tryckeri, RSA:1120, storlek 23 x 29 cm, med bolagsordning + kuponger, vikt.

Dahlbergs Förlags AB, 500 kr, 1919, Stockholm, Utst. Direktör Otto Wallén, Bransch: Tryckeri, RSA:1120, storlek 23 x 29 cm, med bolagsordning + kuponger, vikt.