Fastighets AB Humle

  • 300 kr

Fastighets AB Humle, 1.000 kr, 1913, Malmö, bild. Utställd på: Fru Sigrid Hörstedt. Bransch: Fastighet, RSA:1604. Storlek: 23 x 29,5 cm. med bolagsordning.

Fastighets AB Humle, 1.000 kr, 1913, Malmö, bild. Utställd på: Fru Sigrid Hörstedt. Bransch: Fastighet, RSA:1604. Storlek: 23 x 29,5 cm. med bolagsordning.