Förenade Separator Intressenters AB

  • 350 kr

Förenade Separator Intressenters AB, 750 kr, 1903, Stockholm, Blankett, Bransch: Verkstad, RSA:1880, storlek 28 x 22 cm, (Gustaf de Laval) med kuponger, hålslag

Förenade Separator Intressenters AB, 750 kr, 1903, Stockholm, Blankett, Bransch: Verkstad, RSA:1880, storlek 28 x 22 cm, (Gustaf de Laval) med kuponger, hålslag.