Förvaltnings AB Hasselfors

  • 1 000 kr

Förvaltnings AB Hasselfors, 1970, 500 kr, Hasselfors, Utst: Grevinnan Maud von Steyern, Bransch: Bank,finans, RSA: ---, storlek 21 x 30 cm,  mak.

Förvaltnings AB Hasselfors, 1970, 500 kr, Hasselfors, Utst: Grevinnan Maud von Steyern, Bransch: Bank,finans, RSA: ---, storlek 21 x 30 cm,  mak.