Gravmarks Kvarn AB

  • 300 kr

Gravmarks Kvarn AB, 100 kr, 1918, Umeå, utställd Herr Helmer Bräcklund, Bransch: Livsmedel, RSA: 2144, Storlek  22 x 28 cm.

Gravmarks Kvarn AB, 100 kr, 1918, Umeå, utställd Herr Helmer Bräcklund, Bransch: Livsmedel, RSA: 2144, Storlek  22 x 28 cm.