Ord och Bild, AB

  • 350 kr

Ord och Bild, AB, 100 kr, 1893, Stockholm. Utställd: Disponenten L. P Kockum. Bransch: Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 4963. Storlek: 23 x 30 cm. Inklud

Ord och Bild, AB, 100 kr, 1893, Stockholm. Utställd: Disponenten L. P Kockum. Bransch: Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 4963. Storlek: 23 x 30 cm. Inkluderar talonger. Vikt.