Återförsäkrings AB Widar, 1 000 Rdr

  • 1 000 kr

Återförsäkrings AB Widar, 1 000 Rdr Rmt, 1873, Stockholm. Utst: General direktören G. F. Almquist, Bransch: Försäkringar. RSA: 8327. Storlek: 21,5 x 27 cm. Inkl

Återförsäkrings AB Widar, 1 000 Rdr Rmt, 1873, Stockholm. Utst: General direktören G. F. Almquist, Bransch: Försäkringar. RSA: 8327. Storlek: 21,5 x 27 cm. Inkluderar kuponger, vikt.