Fastighets AB Hägern

  • 300 kr

Fastighets AB Hägern, 1 000 kr, år? Stockholm, Utst. Herr v. Häradshövding E. Nathorst-Böös, Bransch: Fastighet, RSA:1607, storlek  23 x 29,5 cm, med kupon

Fastighets AB Hägern, 1 000 kr, år? Stockholm, Utst. Herr v. Häradshövding E. Nathorst-Böös, Bransch: Fastighet, RSA:1607, storlek  23 x 29,5 cm, med kuponger.