Göteborgs Idun, AB

  • 400 kr

Göteborgs Idun, AB, 25 kr, 1924, Göteborg, Utst. Fru Frediqne Svensson, Bransch: Ö, RSA:2374, storlek 22 x29,5 cm, med kuponger. Föreningen Göteborgs Idun

Göteborgs Idun, AB, 25 kr, 1924, Göteborg, Utst. Fru Frediqne Svensson, Bransch: Ö, RSA:2374, storlek 22 x29,5 cm, med kuponger. 

Föreningen Göteborgs Idun bildades 1924. Det var en förening för kulturellt intresserade kvinnor och meningen var att tillhandahålla en dagligt tillgänglig lokal med tidningar, tidskrifter och uppslagsböcker för medlemmarna där de kunde träffas för samspråk och klubbliv. På 1980-talet hade föreningens stadgar ändrats något och nu hade föreningen till uppgift att ordna föredrag om vetenskap, konst, litteratur och musik, anordna cirklar och studiebesök och stödja ideell verksamhet av social natur.