Göteneds Träförädlings AB

  • 250 kr

Göteneds Träförädlings AB, 100 kr, 1916, Göteborg, Utst. Fabrikör Herr C. J. Larsson, Bransch: Trävaru, RSA: storlek 26 x 15,5 cm, med kuponger + bolagsordning.

Göteneds Träförädlings AB, 100 kr, 1916, Göteborg, Utst. Fabrikör Herr C. J. Larsson, Bransch: Trävaru, RSA: storlek 26 x 15,5 cm, med kuponger + bolagsordning.