Hissmofors AB, 1940

  • 900 kr

Hissmofors AB, 1940, 1000 kr, Hissmofors, Krokum, Utst: Ingenjör Sven Pål Sjunesson, Bransch: el, Vattenkraft, RSA: 2690, storlek 21,5 x 32,5 cm, mak. med kupon

Hissmofors AB, 1940, 1000 kr, Hissmofors, Krokum, Utst: Ingenjör Sven Pål Sjunesson, Bransch: el, Vattenkraft, RSA: 2690, storlek 21,5 x 32,5 cm, mak. med kuponger.