Idrottsbyggnaden i Eskilstuna, AB

  • 200 kr

Idrottsbyggnaden i Eskilstuna, AB, 500 kr, 1929, Eskilstuna, Utst. Eskilstuna Gymnastik o atletisk klubb, Bransch: Fastighet/Sport, RSA:2895, storlek 22 x 29 cm

Idrottsbyggnaden i Eskilstuna, AB, 500 kr, 1929, Eskilstuna, Utst. Eskilstuna Gymnastik o atletisk klubb, Bransch: Fastighet/Sport, RSA:2895, storlek 22 x 29 cm, med bolagsordning + kuponger.