Justus Hansson & C:o Fiskaffär

  • 500 kr

Justus Hansson & C:o Fiskaffär, 100 kr, 1924, Göteborg. Utst: Oscar Ericson, Göteborg. Bransch: Livsmedel, tobak. RSA: 3127. Storlek: 23 x 28,5 cm. Inkluder

Justus Hansson & C:o Fiskaffär, 100 kr, 1924, Göteborg. Utst: Oscar Ericson, Göteborg. Bransch: Livsmedel, tobak. RSA: 3127. Storlek: 23 x 28,5 cm. Inkluderar talong.