Örebro Hotell AB

  • 450 kr

Örebro Hotell AB, 500 kr, 1900, Örebro. Utst: Petersén. Bransch: Hotell, resturang, café. RSA: 8390. Storlek: 21,5 x 27,5 cm. Inkluderar talong och bolagsordnin

Örebro Hotell AB, 500 kr, 1900, Örebro. Utst: Petersén. Bransch: Hotell, resturang, café. RSA: 8390. Storlek: 21,5 x 27,5 cm. Inkluderar talong och bolagsordning.