Tekniska Fabriken Tefa, AB

  • 250 kr

Tekniska Fabriken Tefa, AB, 100 kr, 1924, Stockholm, Utst: Friherre Max Hermelin, Bransch:Verkstad, RSA:7143, storlek 25 x 22 cm, trasig.

Tekniska Fabriken Tefa, AB, 100 kr, 1924, Stockholm, Utst: Friherre Max Hermelin, Bransch:Verkstad, RSA:7143, storlek 25 x 22 cm, trasig.