Tidnings AB Morgonbladet

  • 1 500 kr

Tidnings AB Morgonbladet, 25 kr, 1888, Malmö. Utställd: R. Olsson. Bransch; Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 7245. Storlek: 22 x 27,5 cm. Inkluderar talo

Tidnings AB Morgonbladet, 25 kr, 1888, Malmö. Utställd: R. Olsson. Bransch; Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 7245. Storlek: 22 x 27,5 cm. Inkluderar talonger.