Tryckeri AB Framtiden i Malmö

  • 450 kr

Tryckeri AB Framtiden i Malmö, 50 kr, 1927, Malmö. Utställd: Bransch; Tryckeri, tidning,  RSA: 7417. Storlek: 21 x 28 cm. Inkluderar talonger, vikt, släpt

Tryckeri AB Framtiden i Malmö, 50 kr, 1927, Malmö. Utställd: Bransch; Tryckeri, tidning,  RSA: 7417. Storlek: 21 x 28 cm. Inkluderar talonger, vikt, släpt i kanten.