Jern AB

  • 400 kr

Jern AB, 500 kr, 1902, Göteborg. Utst: Elof Sylvan, Engelholm. Bransch; Handel. RSA: 3032. Storlek: 22,5 x 29 cm. Inkluderar bolagsordning och talong.

Jern AB, 500 kr, 1902, Göteborg. Utst: Elof Sylvan, Engelholm. Bransch; Handel. RSA: 3032. Storlek: 22,5 x 29 cm. Inkluderar bolagsordning och talong.