Kolm AB, 1909

  • 250 kr

Kolm, AB, 1.000 kr, 1909, Stockholm. Utställd: Direktör Carl Fränckel. Bransch: Bränsle. RSA: 3440. Storlek: 22,5 x 28,5 cm, med kuponger.

Kolm, AB, 1.000 kr, 1909, Stockholm. Utställd: Direktör Carl Fränckel. Bransch: Bränsle. RSA: 3440. Storlek: 22,5 x 28,5 cm, med kuponger.